Условия за наем

Условия за наем на автомобил

 

Общи условия за наем на автомобил

Наемателят и допълнителните шофьори трябва да са на възраст минимум 25 години и да притежават валидна лична карта/паспорт и свидетелство за управление на МПС най-малко от една година, валидно за България. За групи B, L, E, I наемателят и допълнителните шофьори трябва да са на възрасти минимум 21 години. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лица, вписани в договора и упълномощени от MOTO-PFOHE Rent a Car.

Гражданите на страни извън Европейски съюз трябва да представят международна шофьорска книжка при наемане на автомобил. Чуждестранна шофьорска книжка се приема само при престой в страната по-малък от шест месеца и срещу удостоверение на датата на влизане в страната (печат на паспорт или бордна карта).

Период на наема: Тарифите са на база 24 часа, гратисен период 2 часа.

Начин на плащане: кредитна/дебитна карта - Visa и MasterCard 

Кредитната карта трябва да е собственост на Наемателя и да има налични средства. Депозит в брой се приема само за група B, като неговата сума зависи от периода на наемане. Заплащане в брой за всички останали групи е възможно само при връщане на автомобила.

 

Застраховки и отговорност

Застраховката “Гражданска отговорност” е включена в цената и условията на нейното покритие са според българското законодателство. Копие на документа за проверка се намира на разположение в автомобила.

Отговорност на Наемателя при щета и кражба: В наемната цена са включени застраховките, ограничаващи отговорността на наемателя при щета (CDW) и при кражба (TP) до определена сума, наречена "отговорност" или такса щета/кражба. Драскотина (една) до 5 см не подлежи на такса щета и не се отразява в протокола.

Размерът на таксата "отговорност" e различен за различните групи автомобили:

 

Група B, E, I, L E1, D ,K, C1 R, R1, F, S6, V6, N, N1, S, U, W S9, H, X
 Депозит  480€  600 €  900€  1400€  2000€

 

Средно покритие: Приемането на тaзи невъзстановимa таксa на дневна база, редуцира гаранционния депозит и ограничава размера на „отговорността“ в случай на щета и кражбаТази застраховка покрива щета по един детайл на автомобила. Не покрива щети по челното стъкло и гумите.

 

Група

B, E, I, L

Е1, D, K, C1

R, R1, F, S6, V6, N, N1, S, U, W

S9, H, X

J

Средно покритие

7,20€/ден

10.80€/ден

13.20€/ден

18.00€/ден

19.20€/ден

Депозит и отговорност

240€

300€

450€

700€

1000€

 

Пълно покритие : Приемането на тaзи невъзстановимa таксa на дневна база при наемането на автомобила, редуцира гаранционния депозит, премахва изцяло заплащането на „отговорност“ в случай на щета и кражба.  Покрива челно стъкло и гуми.

 

Група:

B, E, I, L

Е1, D, K, C1

R, R1, F, S6, V6, N, N1, S, U,W

S9, H, X

J

Пълно покритие

12.00€/ден

15.60 €/ден

18.00 €/ден

22.80€/ден

24.00€/ден

Депозит:

240.00€

300.00€

450€

700€

1000€

Отговорност:

0.00 €

0.00€

0.00 €

0.00 €

0.00 €

 

Заплащането на таксите, ограничаващи (CDW, TP) или освобождаващи от отговорност (Super CDW, Super TP, Full Cover), не премахва задължението на Наемателя да уведоми незабавно MOTO-PFOHE Rent a Car за настъпилото събитие (щета или кражба) и да набави и предостави всички изискуеми документи от Полицията. 

 

Моля отбeлежете

На допълнително застраховане не подлежат следните случаи, при които Наемателят трябва да заплати пълния размер на щетата или загубата:

 • Щетата или кражбата на автомобила не е регистрирана в полицията, не е предоставен протокол от КАТ за ПТП и/или не е уведомен служител на MOTO-PFOHE Rent a Car;
 • Ключовете и документите не бъдат върнати, в случай на кражба на автомобила;
 • Кражба, загуба или щета на части от екстериора и интериора на автомобила, на документи и аксесоари, навигационна система, антена, чистачки, огледала и регистрационни табели;
 • Щети по джанти и ходовата част на автомобила, кражба на гуми и тасове;
 • Нанесена щета на автомобила, в следствие на офроуд управление;
 • Събитие, следствие на употреба на алкохол или упойващи вещества;
 • Автомобилът е управляван от неупълномощен или неправоспособен шофьор;
 • Контрабанда на стоки или хора;
 • Неоторизирани ремонти.

В случай на щета или кражба на автомобила Наемателят е задължен да предостави всички необходими документи от полицията. В противен случай Наемателят е отговорен в пълен размер за съответната щета или за цялата застрахователна стойност, в случай на тотална щета или кражба.

Изгубени документи/ключове: Дължима е такса в размер на € 240 (вкл. загуба на CD/радио панел).

 

 

Допълнителни такси и услуги

Допълнителен шофьор: 4,80  €/ден – Максимална цена 48,00  €

Такса "Млад шофьор": Наематели на възраст 21-24 години заплащат такса от € 6.00 /ден 

Наем на допълнително оборудване: 

 

Екстри Цена на ден  Максимална цена
Навигационна система  € 6.00  € 60.00
Бебешко столче  € 4.80  € 48.00
Детско столче  € 4.80  € 48.00
Booster  € 4.80  € 48.00

 

Доставка/ прибиране в рамките на града:  € 12.00

Доставка/прибиране извън рамките на града: Таксата за доставка/прибиране на автомобил от/до градовете, в които MOTO-PFOHE има офиси, е фиксирана:

 • за разстояние до 200км – € 102;
 • между 200 - 300км - € 144;
 • над 300км – € 186.

 

Еднопосочен наем: Възможен е с предварителна заявка. Таксата до градовете, в които MOTO-PFOHE има офиси, е фиксирана:

 • за разстояние до 200км – € 102;
 • между 200 - 300 - € 144;
 • над 300км – € 186.

В случай, че еднопосочният наем, в рамките на страната, е без предварително уведомление и одобрение, е дължима глоба в размер на € 240.

При месечни тарифи с ограничен пробег, тарифата за над лимитни километри е 0,15  €/км

Пътуване извън страната: Само след предварително одобрение от Централния офис и писмено запитване от клиента с подробна информация за пътуването. Наложената такса чужбина е еднократна за наемния период. /Таксува се на месечна база при дългосрочен наем/ 

 

Група B, L, E, I C1, K, D, E1, F, V6, S6 R, R1, X, H, J, S, U, W, N1, N
Цена € 72 € 96 € 180

 

Наем извън работно време: Услугата се предоставя с предварителна заявка от всеки офис. Номерът на полет е задължителен за късни пристигания на летище. Такса извън работно време  - € 30.00 

Наем на автомобил с шофьор: На разположение по заявка. Моля, обадете се в Централен офис за повече подробности.

Дългосрочни наеми: Моля, обърнете се към Централния офис за специална оферта.

Гориво: Автомобилът се предава с пълен резервоар. Използваното гориво се заплаща от Наемателя. При връщане на автомобила с непълен резервоар, разликата се заплаща по € 2,52 /литър. Възможно е предплащане на цял резервоар гориво в началото на наема по цени на бензиностанция. Електрически автомобил се предава на клиента с ниво на батерията не по-малко от 80%. В случай, че нивото на батерията е по-ниско от 80% при връщане на автомобила, се начислява допълнително заплащане от €0,96 за всеки липсващ процент батерия.

Наемателят е отговорен за административни глоби и/или други имуществени административни санкции, наложени във връзка с ползването на автомобила, за всеки такъв случай Наемателят дължи на Наемодателя заплащането им в пълен размер, с допълнителна такса от € 24.

Глоба за замърсен интериор - € 96. Тази такса се прилага, когато автомобилът се връща от наемателя със замърсен интериор, който изисква изпиране.

Глоба за пушене в автомобил - дължима е такса в размер на € 96

 


Всички цени са в евро и включват 20% ДДС.