Условия за наем

Условия за наем

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ

 

 

Наемателят и допълнителните шофьори трябва да са на възраст минимум 25 години и да притежават валидна лична карта/паспорт и свидетелство за управление на МПС най-малко от една година, валидно за България. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лица, вписани в договора и упълномощени от MOTO-PFOHE Rent a Car.

Наемателят и допълнителните шофьори трябва да са на възраст минимум 21 години за наем на автомобили от група B, L, E, C, 

Период на наема: Тарифите са на база 24 часа, гратисен период 2 часа.

Уикенд пакет: петък 14.00 – понеделник 10.00 часа.

Начин на плащане: Приемат се: 

 • Visa - MasterCard - American Express 

*За плащания с American Express се начислява 2% административна такса върху дължимата сума.  

Кредитната карта трябва да е собственост на Наемателя и да има налични средства. Депозит в брой се приема само за групa B, като неговата сума зависи от периода на наeмане. Заплащане в брой за всички останали групи е възможно само при връщане на автомобила.

 

 

ЗАСТРАХОВКИ И ОТГОВОРНОСТ 

 

 

Застраховката “Гражданска отговорност” е включена в цената и условията на нейното покритие са според българското законодателство. Копие на документа за проверка се намира на разположение в автомобила.

Отговорност на Наемателя при щета и кражба: В наемната цена са включени застраховките, ограничаващи отговорността на наемателя при щета (CDW) и при кражба (TP) до определена сума, наречена Excess или такса щета/кражба. 

Размерът на таксата щета/кражба (Excess) e различен за различните групи автомобили:

 Група  B, I  C, E, L D, G, V, U, W, S R, F, M, N  H J, Y 
 Депозит € 240  € 300  € 480   € 600  € 1080  € 1200  € 1800

Допълнителни такси „Освобождаване от отговорност” Super CDW и Super TP: Приемането на тези допълнителни, невъзстановими такси на дневна база при наемането на автомобила, премахва изцяло заплащането на Excess в случай на щета и кражба. 

 Група  B, I  C, E, L D, G, V, U, W, S  R, F, M, N X, H, J ,Y
 Super CDW € 7.20 € 8.40 € 9.60  € 10.80  € 14.40
Super TP  € 3.60  €  4.80  € 6.00  € 7.20   € 8.40  

Super CDW и Super TP се заплащат за не повече от 10 дни за наемен период.

Заплащането на Super CDW и Super TP не отменя заплащането на Административна такса при инцидент (IAE): В случай на инцидент е дължима невъзвръщаема такса от € 24, която покрива административните разходи, независимо от отговорността на шофьора.

Покритие на местата в автомобила при злополука (PAI): заплаща се по желание на клиента и е в размер на € 3.60 /ден, но не повече от € 36 за наемен период. Покрива компенсация до € 5.000 на пътник в наетия автомобил, включително шофьора.

Пълно покритие (Full Cover): заплаща се по желание на клиента и включва Super CDW, Super TP и PAI. 

 Група  B, I  C, E, L D, G, U, V, W, S  R, F, M, N X, H, J, Y 
Full Cover € 10.80 € 13.20 € 15.60  € 18.00  € 22.80

Заплащането на таксите, ограничаващи (CDW, TP) или освобождаващи от отговорност (Super CDW, Super TP, Full Cover), не премахва задължението на Наемателя да уведоми незабавно MOTO-PFOHE Rent a Car за настъпилото събитие (щета или кражба) и да набави и предостави всички изискуеми документи от Полицията. 

 

Моля отбeлежете

На допълнително застраховане не подлежат следните случаи, при които Наемателят трябва да заплати пълния размер на щетата или загубата:

 • Щетата или кражбата на автомобила не е регистрирана в полицията, не е предоставен протокол от КАТ за ПТП и/или не е уведомен служител на MOTO-PFOHE Rent a Car;
 • Ключовете и документите не бъдат върнати, в случай на кражба на автомобила;
 • Кражба, загуба или щета на части от екстериора и интериора на автомобила, на документи и аксесоари, CD плейър, навигационна система, антена, чистачки, огледала и регистационни табели;
 • Щети по ходовата част на автомобила, щета или кражба на гуми, джанти или тасове;
 • Нанесена щета на автомобила, в следствие на офроуд управление;
 • Събитие, следствие на употреба на алкохол или упойващи вещества;
 • Автомобилът е управляван от неупълномощен или неправоспособен шофьор;
 • Контрабанда на стоки или хора;
 • Неоторизирани ремонти.

В случай на щета или кражба на автомобила Наемателят е задължен да предостави всички необходими документи от полицията. В противен случай Наемателят е отговорен в пълен размер за съответната щета или за цялата застрахователна стойност, в случай на тотална щета или кражба.

Изгубени документи/ключове: Дължима е такса в размер на € 240 (вкл. загуба на CD/радио панел).

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ТАКСИ 

 

 

Допълнителен шофьор: Еднократна такса от € 12 за всеки допълнителен шофьор.

Такса "Млад шофьор": Наематели на възраст 21-24 години заплащат такса от € 6.00 /ден 

Наем на комби - допълнителна такса за резервации на модификация "комби" - € 1,20 /ден.

Наем на допълнително оборудване: 

  Екстри Цена на ден  Максимална цена
  Навигационна система  € 6.00  € 60.00
  Допълнителен багажник  € 3.60  € 36.00
  Вериги за сняг  € 3.60  € 36.00
  Бебешко столче  € 3.60  € 36.00
  Детско столче  € 3.60  € 36.00
  Booster  € 3.60  € 36.00

Доставка/ прибиране в рамките на града: Услугата е безплатна за наем на 4 или повече дни в градовете, в които MOTO-PFOHE Rent a Car има офиси. 

Доставка/прибиране извън рамките на града: Таксата за доставка/прибиране на автомобил от/до градовете, в които MOTO-PFOHE има офиси, е фиксирана:

 • за разстояние до 200км –  84;
 • между 200 - 300км - € 120;
 • над 300км –  156.

За доставка/прибиране от/до градовете, в които MOTO-PFOHE няма офиси се заплаща  0.66/км.

Еднопосочен наем: Възможен е с предварителна заявка. Таксата до градовете, в които MOTO-PFOHE има офиси, е фиксирана:

 • за разстояние до 200км –  84;
 • между 200 - 300 - € 120;
 • над 300км –  156.

За градове, в които MOTO-PFOHE няма офиси се заплаща  0.66/км. В случай, че еднопосочният наем, в рамките на страната, е без предварително уведомление и одобрение, е дължима глоба в рамер на € 240.

При месечни тарифи с ограничен пробег, тарифата за над лимитни километри за групи B, C, L, E, I - € 0,125/км, за групи D, G, R, F, M, N, S, V, U, W - € 0,20/км, за групи X,  H, J, Y - € 0,30/км

Пътуване извън страната: Само след предварително одобрение от Централния офис и писмено запитване от клиента с подробна информация за пътуването. Наложената такса чужбина е за не повече от 10 дни за наемен период /максимален наемен период един месец / 

 Група  B, C, L, E, I D, G, R, F  X, H, J, Y, M, N, S, U, W, V
Цена € 24 + € 4.80 на ден € 54 + € 6 на ден € 60 + € 12 на ден

Наем извън работно време: Услугата се предоставя с предварителна заявка от всеки офис. Номерът на полет е задължителен за късни пристигания на летище. Такса извън работно време:

 • до 2 часа - € 18;
 • над 2 часа - € 30.

Наем на автомобил с шофьор: На разположение по заявка. Моля, обадете се в Централен офис за повече подробности.

Дългосрочни наеми: Моля, обърнете се към Централния офис за специална оферта.

Гориво: Автомобилът се предава с пълен резервоар. Използваното гориво се заплаща от Наемателя. При връщане на автомобила с непълен резервоар, разликата се заплаща по € 2,16 /литър. Възможно е предплащане на цял резервоар гориво в началото на наема по цени на бензиностанция.

Наемателят е отговорен за административни глоби и/или други имуществени административни санкции, наложени във връзка с ползването на автомобила, за всеки такъв случай Наемателят дължи на Наемодателя заплащането им в пълен размер, с допълнителна такса от € 24.

 

 

Глоба за пушене в автомобил - дължима е такса в размер на € 96

 

 

 

Всички цени са в евро и включват 20% ДДС.