Условия за наем

Условия за наем

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ

 

 

Наемателят и допълнителните шофьори трябва да са на възраст минимум 25 години и да притежават валидна лична карта/паспорт и свидетелство за управление на МПС най-малко от една година, валидно за България. Наетият автомобил може да бъде управляван само от лица, вписани в договора и упълномощени от MOTO-PFOHE Rent a Car.

Наемателят и допълнителните шофьори трябва да са на възраст минимум 21 години за наем на автомобили от група B, L, E, C. 

Гражданите на страни извън Европесйски съюз трябва да представят международна шофьорска книжка при наемане на автомобил. Чуждестранна шофьорска книжка се приема само при престой в страната по-малък от шест месеца и срещу удостоверение на датата на влизане в страната (печат на паспорт или бордна карта).

 

Период на наема: Тарифите са на база 24 часа, гратисен период 2 часа.

Уикенд пакет: петък 14.00 – понеделник 10.00 часа.

Начин на плащане: Приемат се: 

 •  Visa - MasterCard 

Кредитната карта трябва да е собственост на Наемателя и да има налични средства. Депозит в брой се приема само за групa B, като неговата сума зависи от периода на наeмане. Заплащане в брой за всички останали групи е възможно само при връщане на автомобила.

 

 

ЗАСТРАХОВКИ И ОТГОВОРНОСТ 

 

 

Застраховката “Гражданска отговорност” е включена в цената и условията на нейното покритие са според българското законодателство. Копие на документа за проверка се намира на разположение в автомобила.

Отговорност на Наемателя при щета и кражба: В наемната цена са включени застраховките, ограничаващи отговорността на наемателя при щета (CDW) и при кражба (TP) до определена сума, наречена Excess или такса щета/кражба. Драскотина (една) до 5 см не подлежи на такса щета и не се отразява в протокола.

Размерът на таксата щета/кражба (Excess) e различен за различните групи автомобили:

 Група  B, I, E  L E1, D, K, C1, U, W , S R, R1, F, N, N1, V6, S6  H J
 Депозит € 240  € 300  € 480   € 600  € 1080  € 1200  € 1800

Допълнителни такси „Освобождаване от отговорност” Super CDW и Super TP: Приемането на тези допълнителни, невъзстановими такси на дневна база при наемането на автомобила, премахва изцяло заплащането на Excess в случай на щета и кражба. 

 Група  B, I, E  L E1, D, K, C1, U, W , S  R, R1, F, M, N, N1, N2 X, H, J
 Super CDW €7.20 € 8.40 € 9.60  € 10.80  € 14.40
Super TP  € 3.60  €  4.80  € 6.00  € 7.20   € 8.40  

Super CDW и Super TP се заплащат за не повече от 10 дни за наемен период.

Заплащането на Super CDW и Super TP не отменя заплащането на Административна такса при инцидент (IAE): В случай на инцидент е дължима невъзвръщаема такса от € 24, която покрива административните разходи, независимо от отговорността на шофьора.

Пълно покритие (Full Cover): заплаща се по желание на клиента и включва Super CDW и Super TP. 

 Група  B, I, E  L E1, D, K, C1, U, W , S  R, R1, F, M, N, N1, N2 X, H, J
Full Cover € 10.80 € 13.20 € 15.60  € 18.00  € 22.80

Заплащането на таксите, ограничаващи (CDW, TP) или освобождаващи от отговорност (Super CDW, Super TP, Full Cover), не премахва задължението на Наемателя да уведоми незабавно MOTO-PFOHE Rent a Car за настъпилото събитие (щета или кражба) и да набави и предостави всички изискуеми документи от Полицията. 

 

Моля отбeлежете

На допълнително застраховане не подлежат следните случаи, при които Наемателят трябва да заплати пълния размер на щетата или загубата:

 • Щетата или кражбата на автомобила не е регистрирана в полицията, не е предоставен протокол от КАТ за ПТП и/или не е уведомен служител на MOTO-PFOHE Rent a Car;
 • Ключовете и документите не бъдат върнати, в случай на кражба на автомобила;
 • Кражба, загуба или щета на части от екстериора и интериора на автомобила, на документи и аксесоари, CD плейър, навигационна система, антена, чистачки, огледала и регистационни табели;
 • Щети по ходовата част на автомобила, щета или кражба на гуми, джанти или тасове;
 • Нанесена щета на автомобила, в следствие на офроуд управление;
 • Събитие, следствие на употреба на алкохол или упойващи вещества;
 • Автомобилът е управляван от неупълномощен или неправоспособен шофьор;
 • Контрабанда на стоки или хора;
 • Неоторизирани ремонти.

В случай на щета или кражба на автомобила Наемателят е задължен да предостави всички необходими документи от полицията. В противен случай Наемателят е отговорен в пълен размер за съответната щета или за цялата застрахователна стойност, в случай на тотална щета или кражба.

Изгубени документи/ключове: Дължима е такса в размер на € 240 (вкл. загуба на CD/радио панел).

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ТАКСИ 

 

 

Допълнителен шофьор: Еднократна такса от € 12 за всеки допълнителен шофьор.

Такса "Млад шофьор": Наематели на възраст 21-24 години заплащат такса от € 6.00 /ден 

Наем на комби - допълнителна такса за резервации на модификация "комби" - € 1,20 /ден.

Наем на допълнително оборудване: 

  Екстри Цена на ден  Максимална цена
  Навигационна система  € 6.00  € 60.00
  Допълнителен багажник  € 3.60  € 36.00
  Вериги за сняг  € 3.60  € 36.00
  Бебешко столче  € 3.60  € 36.00
  Детско столче  € 3.60  € 36.00
  Booster  € 3.60  € 36.00

Доставка/ прибиране в рамките на града: Услугата е безплатна за наем на 4 или повече дни в градовете, в които MOTO-PFOHE Rent a Car има офиси. 

Доставка/прибиране извън рамките на града: Таксата за доставка/прибиране на автомобил от/до градовете, в които MOTO-PFOHE има офиси, е фиксирана:

 • за разстояние до 200км –  102;
 • между 200 - 300км - € 144;
 • над 300км –  186.

За доставка/прибиране от/до градовете, в които MOTO-PFOHE няма офиси се заплаща  0.66/км.

Еднопосочен наем: Възможен е с предварителна заявка. Таксата до градовете, в които MOTO-PFOHE има офиси, е фиксирана:

 • за разстояние до 200км –  102;
 • между 200 - 300 - € 144;
 • над 300км –  186.

За градове, в които MOTO-PFOHE няма офиси се заплаща  0.66/км. В случай, че еднопосочният наем, в рамките на страната, е без предварително уведомление и одобрение, е дължима глоба в рамер на € 240.

При месечни тарифи с ограничен пробег, тарифата за над лимитни километри за групи B, L, E, I - € 0,125/км, за групи C1, K, D, E1, R, R1, F,V6, S6, N, N1,S, U, W - € 0,20/км, за групи X, H, J - € 0,30/км

 

Пътуване извън страната: Само след предварително одобрение от Централния офис и писмено запитване от клиента с подробна информация за пътуването. Наложената такса чужбина е за не повече от 10 дни за наемен период /максимален наемен период един месец / 

 Група  B, L, E, I C1, K, D, E1, R, R1, F, V6, S6  X, H, J, S, U, W, N1, N
Цена € 24 + € 4.80 на ден € 54 + € 6 на ден € 60 + € 12 на ден

Наем извън работно време: Услугата се предоставя с предварителна заявка от всеки офис. Номерът на полет е задължителен за късни пристигания на летище. Такса извън работно време:

 • над 2 часа - € 30.

Наем на автомобил с шофьор: На разположение по заявка. Моля, обадете се в Централен офис за повече подробности.

Дългосрочни наеми: Моля, обърнете се към Централния офис за специална оферта.

Гориво: Автомобилът се предава с пълен резервоар. Използваното гориво се заплаща от Наемателя. При връщане на автомобила с непълен резервоар, разликата се заплаща по € 2,52 /литър. Възможно е предплащане на цял резервоар гориво в началото на наема по цени на бензиностанция.

Наемателят е отговорен за административни глоби и/или други имуществени административни санкции, наложени във връзка с ползването на автомобила, за всеки такъв случай Наемателят дължи на Наемодателя заплащането им в пълен размер, с допълнителна такса от € 24.

 

 

Глоба за пушене в автомобил - дължима е такса в размер на € 96

 

 

 

Всички цени са в евро и включват 20% ДДС.